Romusõiduki käitlemine

Kuidas vabaneda oma kasuliku eluea lõppu jõudnud sõidukist.

Viking Motors-i soov pakkuda meile kõigile innovatiivseid lahendusi hõlmab sõiduki kogu elutsüklit – alates selle disainimisest kuni taaskasutuseni välja.

Et vanade sõidukite keskkonnahoidlik kõrvaldamine ja töötlemine on üheks meie  keskkonnaalaseks põhieesmärgiks, rakendab Viking Motors oma kasuliku eluea lõppu jõudnud sõidukite keskkonnasõbraliku taaskasutamise tagamiseks ainulaadset reeglistikku “Disain taaskasutamiseks“ (Design for Recycling, DfR)”

Viking Motors on üle Euroopa valinud välja partnerid, kes suudavad kahjulikke aineid ja jäätmeid töödelda keskkonnahoidlikult, suur osa neist jäätmetest jõuab taaskasutusse ning taasringlusesse, et tagada keskkonnakaitse kõrgeimal tasemel.

Viking Motors AS on Eestis oma partneriks määranud MTÜ ELV, kes korraldab kasutuskõlbmatuks muutunud sõidukite kogumist, käitlemist ja taaskasutamist vastavalt direktiivile 2000/53/EC.
Kogu informatsioon sõiduki tasuta vastuvõtu nõuete ning lähimate kogumispunktide kohta on kättesaadav siin.

Kui Teie romusõiduk asub kogumiskohast kaugemal kui 50 km korraldab Viking Motors AS selle vastuvõtmise ja transpordi kogumiskohta. Selleks võtke palun ühendust telefonil 665 2600 või e-mail viking@vikingmotors.ee

Viking Motors-i siiraks sooviks on aidata nii Teid kui ka keskkonda!

romusõiduk